Inspiratie

 

Inspiratie 

 

 

In onze cursussen proeven we het verlangen van deelnemers om uit de bijbel te lezen. Ook de moeite die het kost om hier rust voor te vinden en echt te lezen wat er in dit prachtige boek staat. Daarom deze inspiratie voor jou. 6 korte stukjes die je inpireren om op een andere manier de bijbel te gaan lezen.  

 

 

 


6 Kleven

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Gen 2: 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt.

Er zijn dagen dat je er niet aan moet denken, maar er zijn momenten dat je niet zonder kan. Iemand die aan je kleeft. Kleven, of hechten. Vastplakken. Wat kunnen we verlangen naar het één zijn met de ander. Dezelfde gedachten, elkaar aankijken en weten dat het goed is, dat je één bent. Helemaal gezien, zonder schaamte. Maar wat is dit moeilijk. Wat wil mijn hart graag de bladeren omdoen, niet zien, verstoppen, niet vasthouden. Maar wat moeten we dan…?

Moeten we niet elke dag weer opnieuw hechten, laten aanhechten, vastpakken, blijven kijken en aankleven? Elke keer open staan en in plaats van allemaal communicatieregels, de liefde zien? Weten dat je de ander nodig hebt? Ook in een wereld waar we als autonoom individu dagelijks worden geïnspireerd om te groeien naar onafhankelijkheid. Het lijkt een soort hoger doel geworden, zelfstandigheid. Een wereld waar leegheid en eenzaamheid groeien en je hand niet gepakt wordt. Hier staat het. Vastpakken. Onderweg naar heelheid is hechten de beste genezing. Veilig vasthouden, Zijn eeuwige armen die onder je zijn. Persoonlijke pijn, oud en nieuw kunnen hier helen, vertel het maar. Het is goed.

Welke zin of woord raakt jouw bestaan?

Door God te laten delen in jouw gedachten, hecht je je aan Hem. Een mooie oefening om zo ook aan mensen te hechten.

Dank u wel voor uw eeuwige armen. Leer mij de levenskunst van het vastplakken, ook al horen we andere geluiden om ons heen. Laat de genezende werking zien van gemeenschap, met U, met onze partner, met anderen. Een veilig plek.

Nee, ik ben stil geworden

Ik heb mijn ziel tot rust gebracht

Als een kind op de arm van zijn moeder

Als een kind is mijn ziel in mij

Psalm 131:1-2

 


Helper

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Genesis 2:18 God de Heer, dacht; Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Dit is een van de teksten waar ik vroeger vaak stopte met lezen. Helper… hulpje. Is dat alles? Zijn vrouwen als een soort hulpje gemaakt voor de man? Gevoed door verhalen uit de geschiedenis ontstond er dan een minderwaardig gevoel die het echt willen begrijpen van de tekst in de weg stond. Pas toen ik een dominee de betekenis van het woord ‘helper’ hoorde uitleggen, werd me duidelijk hoe God naar mannen en vrouwen kijkt en hoe hij nagedacht heeft over deze relatie. Het woord dat hier voor helper wordt gebruikt, komt nog een aantal keer in de bijbel voor. Maar dan slaat het woord op God. “De Heer is mijn helper”, “God kom ons te hulp!”. Dus waar Abraham, het volk Israël en David God aanroepen hen te helpen, wordt hetzelfde woord gebruikt. En er is bovennatuurlijke hulp nodig in heel wat gevallen. En God kan die bovennatuurlijk hulp geven, Hij kan ze redden, Hij kan mij redden, en jou. Midden in deze dag die voor of achter je ligt kan Hij jou redden. En dat doet Hij door dit woord aan jou te geven. Ook al heb jij redding nodig, je bent ook een helper die in relaties mag redden, dragen en helpen. Die kracht is in jou, omdat Hij in jou is. De gebrokene mag delen. Net als Zijn zoon voor jou. Mooi he.

Heb je wel eens het idee gehad dat je met bovennatuurlijke kracht kon helpen?

Grote Helper, U ziet mij, wat nodig is, U ziet waar ik echt hulp nodig heb. Help mij vandaag Heer. Bovennatuurlijk. Uw kracht en vrede, Heer. U ziet de ander en u zet mij in om de ander te helpen. Dank dat het lichter wordt, als we gaan delen in die gebrokenheid.

Niet uit de voet om vertrapt te worden

Niet uit het hoofd om te heersen

Maar uit de zijde, om naast elkaar te staan


Bewerk en waak

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Genesis 2: 15 God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en er over te waken

Twee woorden uit deze zin zetten mij aan het denken. Bewerken en waken. God maakte de tuin, een prachtige tuin, zo vol leven en zo vol kleur. En plaatst in de tuin de mens en zijn vrouw om samen die tuin te bewerken en er over te waken. De eerste opdracht voor de mens en misschien wel de belangrijkste; Bewerk en waak. Hoe vaak zoek ik niet naar de opdracht… de opdracht die richting geeft.  Ik lees er bijna overheen.  Hier staat het antwoord. Bewerk en waak. Bewerk en waak. Ga en doe het, spreekt erin door. Ga! Bewerk en waak! Tijd voor actie. Maar hoe ziet dat vandaag eruit? Hoe bewerk ik Gods tuin en hoe waak ik over zijn tuin. Waar is zijn tuin? Die tuin begint heel dicht bij. Hij schiep de tuin van je hart. Hij schiep het vol leven en kleurrijk, uniek en bewogen. Bewerk de tuin van je hart. Verwijder het onkruid, ook als de wortels niet meegeven, voeg kleur toe, zaai, oogst en werk met de seizoenen mee. Zaai, snoei, pluk en rust.

Waak over de tuin van je hart. Bewaak het met je leven. Aan het hek van  je tuin kloppen ongenodigde gasten aan, wat doe je ermee? Onze ogen worden getrokken naar lege beelden, wat doe je ermee? Waken betekent alert zijn en weten wat je tuin bedreigt. Bovenal is het weten wie uiteindelijk je tuin beschermt. Bewerk en waak, bewerk en waak.

Beschermende God, u weet hoe mijn tuin het beste bewerkt en beschermd kan worden, leer het mij. Leer het mij, door uw zoon. Wat is onkruid, wat mag bloeien, welke kleuren mag ik toevoegen en wanneer moet ik optreden tegen ongewenste gasten? Geef mij doorzettingsvermogen als de wortels diep zitten, en laat mij glimpen opvangen van het eindresultaat. Help mij te waken over mijn hart.

 Snap je, IK wil niet alleen maar een stukje van jou, of een stukje van je leven.

Zelfs als zou je in staat zijn, wat dus niet mogelijk is,

om mij het grootste stuk te geven, is dat niet wat ik wil.

IK wil je helemaal en elk deel van jou en je dagelijks leven.

W Paul Young in de Uitnodiging blz237


 

3     Heilig verklaard

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Genesis 2:1-3  Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Er is geen enkele dag waarover God zegt dat hij het ‘zegent’, alleen de 7e dag. Zelf zo, dat hij het heilig verklaard. Het hebreeuwse woord voor heilig is ‘Qadash’, wat toegewijd, apart gezet en gewijd betekent. God wijdt deze dag in als héél bijzonder. Boven alles uit. Apart gezet. Hij zegende het zelfs. Waar God iets zegent, is iets heel bijzonders gaande…  Daar komt iets moois uit voort. Als het volk Israel gezegend word, gaat het goed met ze, ontvangen ze veel zegeningen. Ook dit volk is bijzonder, apart gezet, heilig. Als Gods kinderen gezegend worden (denk aan Abraham, Isaak en Jacob) gaat het op alle vlakken in het leven goed. Van zegenen gaat iets moois uit. En wat is er dan met die 7e dag? Waarom is dat zo’n bijzondere dag? Alle wonderen zijn al geweest op dag 1 tot 6, maar deze dagen zegent God niet. Waarom de 7e dag? En moet iets heel bijzonders zijn aan deze dag… ‘Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had’. Hij rustte… was dat het? Uitrusten? Is uitrusten een heilige dag waard? Gewoon een beetje uitrusten? Gaat van uitrusten iets moois uit? Blijkbaar! God maakt er iets heiligs van. Uitrusten van het werk dat gedaan is, is heilig! Is gezegend. En daar gaat altijd iets moois van uit!

Hoe zie jij de rustdag?

Wat zijn momenten dat je echt een heilige rust ervaart?

Wijze Vader in de hemel. Ben ik zo moe omdat ik uitrusten niet als heilig zie, maar juist het presteren? Het gaat er toch om dat dingen nut hebben? Bij u gaan de dingen zo vaak tegenovergesteld. Zo ook dit. Laat mij zien wat uitrusten is, wanneer uitrusten op zn plek is en geef mij heilige momenten van uitrusten bij u. Heer, zegen de heilige rustmomenten en laat er iets moois uit voortkomen.  Zodat we zelfs, of misschien wel vooral, in het uitrusten u toebehoren.

Het is Mijn plan om jou heilig te maken. Hierdoor nodig je anderen uit in Mijn Liefde.

L. Crabb in 66 liefdesbrieven blz 41-43

 


 

2     Voeding dat vrucht draagt.

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Genesis 1:29  Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.

Na dat God de aarde had geschapen geeft hij nog een aantal instructies aan de mensen. Over alles is nagedacht. Voor alles is gezorgd. Dieren, land, mensen om voor de dieren en het land te zorgen. En wat moeten de mens en zijn vrouw eten? Zaaddragende planten en vruchtbomen. God geeft ons voeding wat in zichzelf weer vrucht draagt(zaadvormende planten en vruchten met zaad erin (gen 1: 12). Dit wordt specifiek 2 keer genoemd. Voeding dat vrucht draagt. Prachtig hoe voeding vrucht kan dragen. Een gezegde uit Engeland verteld; Laat voeding je medicijn zijn, anders worden medicijnen je voeding. Gods schepping is het beste medicijn voor jou, het draagt vrucht in zich. Hij heeft tot in de kleinste details al bedacht hoe Hij voor jou gaat zorgen, hij geeft je de beschikking over zoveel vruchtbaarheid. Eenvoudig, voedzaam en levendragend. Onze taak ligt in het scheppingsverhaal opgenomen, namelijk het bewerken van dit voedsel. Werk jij mee aan de groei van voedsel dat vrucht draagt?

Waar vul jij je mee?

Draagt jouw voedsel vrucht? Brengt het leven voor of breekt het leven af?

Wat weet je over je voedsel? Waar komt het vandaan, wie heeft het bereid, welke ingrediënten en wat is goed voor mijn lichaam?

Hoe kunnen wij, in deze tijd meewerken aan vruchtbaar voedsel?

God, zo vaak vul ik mijn leven  met voedsel dat, na dit gelezen te hebben, nauwelijks voedsel genoemd kan worden. Ik verlang ernaar het levende voedsel te eten. Simpel, dichtbij en levendragend. Leer mij dat leven, Heer! Puur, eenvoudig en vruchtdragend. Waar vullen voeden wordt.

‘Ik ben er erg blij mee dat je me voor het voorjaar zaadjes belooft. Stuur maar zoveel als je kunt, want ik zie er zeer naar uit. Als ik anderzijds iets voor jou kan doen, laat maar weten en ik zal het zeker doen. Ook al gaan de satan en zijn aanhangers tekeer, ik lach hen ondertussen mooi uit doordat ik me verheug over mijn tuin, dat wil zeggen over de zegeningen van de Schepper en daar tot Zijn eer van geniet. Stuur dus maar meer zaden voor mijn tuin, liefst van verschillende soorten. Als ik in leven blijf, wil ik tuinder worden’.

Brief uit 1527 van Luther aan zijn vriend Wenzeslaus.

 


 

Scheiding tussen donker en licht

 

Sluit je ogen en luister naar je hart. Hoe gaat het echt met jou? Geef je gedachten aan God en laat Hem tot je spreken door de woorden van de Bijbel.

Genesis 1: 1- 5. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: er moet licht komen en er was licht. God zag dat het goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

Eerst was alles woest en doods. Stilte… woest en doods, helemaal niks, geen uitzicht, geen patronen, geen kleuren, doods en leeg,  niks is donkerder dan dat. Duisternis lag over de oervloed.

Maar er is een ‘maar’…   Bij zoveel duisternis is er altijd een ‘maar’… Gods Geest was daar. En of het niks is, sprak God Licht en Leven uit. En het was licht. Gods Woord, God zelf begint met deze woorden. O zo belangrijke woorden. Want wat als deze woorden verder gaan dan alleen de schepping van de aarde, maar ook de schepping in ons, de dagelijkse schepping in onze dag, in ons hart, in ons zijn? Elke keer weer… Er moet licht komen. Er MOET licht komen. Licht in ons. Licht is ons o zo donkere hart. Maar dat niet alleen. Hij scheidt het licht van het donker. Hij wijst het donker  zijn plek aan en dat is niet bij het licht. God wijst het donker zijn plek en zijn grenzen. Waar Licht is, is geen duister. Het is niet duister als het licht is. Het leven op aarde kent ook de donkere kant. Jezus kende deze donkere kant. Jij en ik kennen deze donkere kant. Maar geen ongecontroleerde duisternis. Nee, de nacht is in Gods handen.

Verlang jij naar Licht en Leven?

Lig je wel eens wakker in de nacht, betrek je God in het donker?

Roept deze tekst je op tot iets?

God u bent de God van Licht, Liefde en Leven, bij u is er geen duisternis. U scheidde het licht van de duisternis. En ook al ken ik de duisternis wel en ga ik soms door het donker, U loopt mee en kent de weg. U zorgt dat het weer licht wordt in mij. Dat het weer morgen wordt. En soms helpt de nacht daarbij. Leer mij te zien dat zaadjes ontkiemen in het donkere dal.

 

Goddelijke diepte.

Goddelijke schepping.

Bron van alle creaties.